Gesloten voor onbepaalde tijd

Zoals U wellicht hebt gehoord of gelezen, zijn wij reeds enkele jaren in een discussie verwikkeld met onze buren en de gemeente Hof van Twente over de activiteiten van ons dierenhotel. Hoewel er reeds diverse maatregelen zijn genomen om de overlast voor de buren zoveel mogelijk te beperken, is er nog geen overeenstemming bereikt. Ook de op onafhankelijk onderzoek gebaseerde plannen voor verdere aanpassing van het dierenhotel naar een situatie die voor alle partijen acceptabel is, resulteert nog niet in de gewenste overeenstemming. Wij hebben daarom moeten besluiten om in afwachting van het verdere verloop van dit traject, sinds 1 december 2014 geen pensionhonden meer te huisvesten. Wij zullen U uiteraard via onze website op de hoogte houden van de toekomstige ontwikkelingen!

 

Met vriendelijke groet,
Han en José Blanke